Σύνθετα πολυθρεπτικά λιπάσματα

Όλα τα θρεπτικά στοιχεία σε ισορροπημένη σύνθεση και αναλογία στον κόκκο