Περιβάλλον, και προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης

Στο σύγχρονο κόσμο, η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, διατροφικών και ενεργειακών προκλήσεων δημιουργούν μια συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στον κλάδο των λιπασμάτων, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την ικανοποίηση των θρεπτικών αναγκών της ανθρωπότητας.

Περιβαλλοντικές προοπτικές

Η κλιματικές αλλαγές, η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η εξάντληση των φυσικών πόρων δρομολογούν εξελίξεις για την ανάπτυξη ενός νέου, ανταγωνιστικού περιβάλλοντος με πολλές προκλήσεις αλλά και νέες ευκαιρίες.

Είμαστε βέβαιοι ότι κατά τα προσεχή έτη θα αυξηθεί σημαντικά η σημασία της γεωργίας, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην νέες συνθήκες. Νέες  αναδυόμενες τεχνολογίες συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι στρέφονται προς την αναζήτηση “πράσινων” θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο.

Η γεωργική δραστηριότητα είναι σε θέση να αποτελέσει την “βιομηχανία κλειδί” για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων, εξασφαλίζοντας την ευημερία των μελλοντικών γενεών και την αρμονική συνύπαρξη της ανθρωπότητας με το φυσικό περιβάλλον.

Αειφόρος ανάπτυξη

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί έως το 2050 από τα 6,7 δισεκατομμύρια στα 9,2 δισεκατομμύρια. Ταυτόχρονα οι συνεχώς αυξανόμενες διατροφικές απαιτήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών, η ζήτηση για βιοενέργεια, αλλά και τα περιορισμένα αποθέματα τροφών θα διευρύνουν την ζήτηση αγροτικών προϊόντων τα επόμενα χρόνια.

Η καλλιεργούμενες εκτάσεις, για την παραγωγή τροφής έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία περίοδο, είναι όμως πεπερασμένες θέτοντας φραγμούς στην επ΄αόριστον αύξησή τους. Η βελτίωση των αποδόσεων σε βάθος χρόνου, μέσω της εντατικότερης και ορθολογικότερης εκμετάλλευσης των υφιστάμενων εκτάσεων προβάλει ως μοναδική προοπτική ώστε η σύγχρονη γεωργία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών.

Η EuroChem Agro έχοντας αναπτύξει υψηλής ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας λιπάσματα, ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διαφόρων καλλιεργειών και εδαφών, είναι έτοιμη να συμβάλει καθοριστικά στην μελλοντική εξέλιξη της γεωργίας.