Η Ευθύνη μας

Η στοιχειώδης αρχή της συνεχούς ανάπτυξης – η ισορροπία ανάμεσα σε οικονομικούς, οικολογικούς και κοινωνικούς στόχους- αποτελεί για εμάς ευκαιρία και ταυτόχρονα πρόκληση. Ενσωματώνουμε σε όλες τις επιχειρησιακές μας δραστηριότητες τον απόλυτο σεβασμό στις κοινωνικές και οικολογικές απαιτήσεις της εποχής μας, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο, συμβάλλοντας στην υγιή και εύρωστη ανάπτυξη της εταιρείας.

Unsere VerantwortungΔομικό στοιχείο της επιχειρηματικής μας στρατηγικής είναι η προσκόλληση στις πρωταρχικές αξίες και αρχές της εταιρείας μας. Σε αυτές βασίζονται όλες μας οι δραστηριότητες σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο και από αυτές καθοδηγείται η καθημερινή μας πρακτική και σχέση με τους συνεργάτες μας. Οι υπάλληλοι μας δεσμεύονται να εφαρμόζουν και να προάγουν αυτές τις αρχές σε όλους τους τομείς εργασίας τους στην εταιρία.

Στις βασικές αρχές και αξίες μας συγκαταλέγεται η ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους, την κοινωνία και τη φύση. Απόρροια αυτού είναι η διανομή και η διαχείριση των προϊόντων μας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και επιπλέον πρόσθετα εθελοντικά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία για τους ανθρώπους, τη φύση και το περιβάλλον.

Για κάθε προϊόν της EuroChem Agro παρέχουμε στους συνεργάτες μας αναλυτικές πληροφορίες, σχετικά με τα δεδομένα ασφαλείας, καθώς και τα τεχνικά και περιβαλλοντικά του χαρακτηριστικά.