Πληροφορίες Αποθήκευσης

Αποθηκεύστε σωστά

Η ποιοτική και ασφαλή αποθήκευση του λιπάσματος έχει ως αφετηρία τις καθαρές και ξηρές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, όπως και όλων των μηχανημάτων διαχείρισης του π.χ γερανοί, φορτωτές, ιμάντες κτλ. Χρειάζονται συχνές αλλαγές των εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το λίπασμα, προκειμένου να διατηρηθεί η ομοιόμορφη κατανομή του μεγέθους των κόκκων. Καταρτείστε ένα ολοκληρωμένο πλάνο αποθήκευσης.

Καλύψτε το λίπασμα

Η πιο απλή και συμφέρουσα από άποψη κόστους, ταυτόχρονα όμως και καλύτερη μέθοδος για την προστασία του λιπάσματος από την υγρασία είναι η κάλυψή του με πλαστικό φύλλο. Αυτό θα πρέπει να έχει το λιγότερο 0,1 mm πάχος και αρκετά μέτρα πλάτος. Τοποθετείται με τρόπο που να καλύπτει όλη την επιφάνεια του λιπάσματος και σταθεροποιείται για την πρόληψη της ολίσθησης. Για τη σταθεροποίηση του μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρά δοκάρια σανίδες ή σακιά άμμου. Σημειώστε τη θέση αποθήκευσης με τα αντίστοιχα συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων. Οι σάκοι Big-Bag αποθηκεύονται σε ξηρό υπαίθριο χώρο πάνω σε παλέτες και καλύπτονται με λευκό πλαστικό. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, πρέπει μεταξύ των σάκων Big-Bag και του πλαστικού επικάλυψης, να παρεμβάλλονται άδειες παλέτες ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός αερισμός . Αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο. Συστήνεται η αποθήκευση κάτω από στέγη.

Εργαστείτε σε καθαρό, ασφαλές και στεγνό περιβάλλον

Καλύψτε με εποξική ρητίνη τόσο το δάπεδο όσο και τους τοίχους των τσιμεντένιων Σιλό. Ακόμα καλύτερα θεωρούνται τα δάπεδα από ρευστή άσφαλτο. Οι διάδρομοι κίνησης των μηχανημάτων πρέπει να διατηρούνται καθαροί και στεγνοί. Αποφύγετε την ανάμειξη διαφορετικών προϊόντων προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο υποβάθμισης της ποιότητας. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός αποθήκευσης πρέπει να καθαρίζονται πριν από κάθε χειρισμό διαφορετικών λιπασμάτων. Τα υλικά συσκευασίας επιβάλλεται να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να αποφεύγεται η άμεση επαφή τους με το έδαφος. Στην περίπτωση συσκευασμένου λιπάσματος, δεν ενδείκνυται να στοιβάζονται πολλές παλέτες η μία πάνω στην άλλη, ενώ η αποθήκευση τους συνίσταται να γίνεται σε ανοιχτό, σκιερό μέρος και να καλύπτονται με λευκό μουσαμά.

Κλείστε τα ανοίγματα του κτιρίου

Η ασφαλής αποθήκευση του χύμα λιπάσματος εξασφαλίζεται σε κλειστές εγκαταστάσεις, συνήθως μέσα σε μια αποθήκη / κτίριο. Προκειμένου να, επιτευχθεί η στεγανότητα των αποθηκευτικών χώρων, θα πρέπει οι πόρτες, οι φεγγίτες και τα παράθυρα να είναι καλά σφραγισμένα. Οι υδρορροές πρέπει να βρίσκονται έξω από το κτίριο και να είναι σε άριστη κατάσταση.

Εκφορτώστε σωστά

Η χειρισμοί εκφόρτωσης των προϊόντων επιδρούν καθοριστικά στην διασφάλιση της ποιότητας. Τα μηχανήματα πρέπει να καθαρίζονται πριν από την εκφόρτωση κάθε διαφορετικού προϊόντος. Τα ελαστικά των μηχανημάτων πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά και η χρήση τους να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή εντός της αποθήκης. Ενημερώστε τους συνεργάτες σας καθώς και τους τελικούς χρήστες του λιπάσματος σχετικά με το σωστό χειρισμό του.