Αζωτούχα μονοστοιχειακά Λιπάσματα

Το Αζωτούχο λίπασμα με γενικευμένη χρήση σε όλες τις καλλιέργειες.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ NP2O5K2OMgOSBZnFe
RIESELKORN® 27-------
Θρεπτικά στοιχεία %
Αζωτούχα μονοστοιχειακά Λιπάσματα