ΤΟ ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

RIESELKORN® ΤΟ ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ειδικά μελετημένο για την εκτατική γεωργία, εφοδιάζει αποτελεσματικά τις καλλιέργειες με Άζωτο που αποτελεί το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών και τον σχηματισμό της παραγωγής, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τις απώλειες λόγω έκπλυσης και εξάχνωσης. Τόσο η σύσταση όσο και τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του, είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των φυτών, ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα των θρεπτικών στοιχείων και να εξασφαλίζεται η υψηλή αποδοτικότητα της καλλιέργειας.

Χαρακτηριστικά

Το Rieselkorn®, είναι ένα κοκκώδες Αζωτούχο λίπασμα που λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών του εγγυάται την τροφοδοσία των φυτών με Άζωτο. Παράλληλα επιτυγχάνουμε τον εφοδιασμό του εδάφους με Ασβέστιο (CaO).
Με τον ισομερή συνδυασμό του Αμμωνιακού και Νιτρικού Αζώτου καλύπτονται άμεσα οι ανάγκες της βλάστησης και της ανάπτυξης, ενώ παράλληλα παρέχονται στην καλλιέργεια τα αποθέματα Αζώτου που είναι απαραίτητα για τον σχηματισμό και την εξέλιξη της καρποφορίας.
Η εξαιρετική κοκκοποίηση και η ειδική επιφανειακή επεξεργασία των κόκκων διευκολύνουν τους χειρισμούς, συμβάλουν στην ασφαλή αποθήκευση του προϊόντος και εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη διασπορά των θρεπτικών στοιχείων στον αγρό αυξάνοντας το πλάτος εφαρμογής έως και 48 m.

Δράση

Ο συνδυασμός της ταχείας δράσης του Νιτρικού Αζώτου με την παρατεταμένη δράση του Αμμωνιακού Αζώτου είναι ιδανικός για την στοχευμένη θρέψη όλων των καλλιεργειών.
Το διαθέσιμο Νιτρικό Άζωτο (13,5% ΝΟ3) απορροφάται άμεσα από την καλλιέργεια, ενώ το Αμμωνιακό (13.5% NΗ4) κλιμακώνει την τροφοδοσία των φυτών, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες των θρεπτικών στοιχείων.
Το Rieselkorn® με αυτόν τον τρόπο αυξάνει την αποτελεσματικότητα των θρεπτικών στοιχείων και βελτιώνει την αποδοτικότητα της καλλιέργειας σε σύγκριση με άλλα λιπάσματα ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζει το έδαφος με Ασβέστιο (CaO).

Εφαρμογές

Η μοναδική ικανότητα του Rieselkorn® να ικανοποιεί τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες των φυτών καθώς και τα ιδιαίτερα τεχνικά του χαρακτηριστικά, καθιστούν ιδανική την χρήση του στα προγράμματα λίπανσης όλων των καλλιεργειών, και σε όλους τους τύπους των εδαφών. Η άριστη αναλογία των θρεπτικών συστατικών προσδίδει καθολικότητα και μεγάλη ευελιξία στις εφαρμογές και εγγυάται την ολοκληρωμένη θρέψη και υγιή ανάπτυξη των φυτών.

Κυριότερα πλεονεκτήματα

  • Άμεση και μεσοπρόθεσμη δράση προσαρμοσμένη στις θρεπτικές ανάγκες των φυτών
  • Εφοδιασμός του εδάφους με Ασβέστιο (CaO)
  • Υψηλής ποιότητας κοκκοποίηση για ασφαλή αποθήκευση
  • Ισορροπημένη κοκκομετρία με υψηλό ειδικό βάρος για ομοιόμορφη διασπορά και μεγάλο πλάτος εφαρμογής
  • Ακριβής θρεπτική διαχείριση της καλλιέργειας μέσω τμηματικών εφαρμογών

έγγραφα PDF

RIESELKORN®