Σύνθετα πολυθρεπτικά λιπάσματα

Όλα τα θρεπτικά στοιχεία σε ισορροπημένη σύνθεση και αναλογία στον κόκκο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ NP2O5K2OMgOSBZnFe
NITROPHOSKA® S --------
Nitrophoska® 15+15+15 151515-5---
Nitrophoska® perfect 15520280,020,01-
Nitrophoska® special 121217280,020,01-
Nitrophoska® super 2051035-0,10,3
Nitrophoska® με Βόριο 20510350,30,10,3
Θρεπτικά στοιχεία %