ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ- Ο ΚΑΤΑΛΗΛΟΣ ΤΥΠΟΣ

NITROPHOSKA® S ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ- Ο ΚΑΤΑΛΗΛΟΣ ΤΥΠΟΣ

Η αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων εξαρτάται από την αρμονική και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των φυτών θρέψη. Για την εξασφάλιση της ιδανικής θρεπτικής ισορροπίας είναι απαραίτητη η άριστη γνώση των ειδικών αναγκών κάθε καλλιέργειας και η προσαρμογή της λιπαντικής αγωγής σε αυτές. Στο σχεδιασμό για την ανάπτυξη και την παραγωγή των διαφορετικών τύπων Nitrophoska ® ενσωματώνονται η γνώση και η μακρόχρονη εμπειρία σχετικά με την θρέψη των καλλιεργειών, από την έρευνα και των πειραματισμό της BASF στο ερευνητικό κέντρο του Limburgerhof. Παράγονται με αυτό τον τρόπο, προϊόντα προσαρμοσμένα στις ειδικές απαιτήσεις κάθε καλλιέργειας, ώστε να εξασφαλίζεται η ισόρροπη και αρμονική θρέψη των φυτών. Τα λιπάσματα Nitrophoska ® περιέχουν έως και πέντε μακροθρεπτικά στοιχεία σε μορφή άμεσα αφομοιώσιμη από τα φυτά και εγγυώνται την άριστη τροφοδοσία της καλλιέργειας σε όλες τις κρίσιμες φάσης της ανάπτυξης της. Η σειρά Nitrophoska ® S περιλαμβάνει τύπους προσαρμοσμένους στις ανάγκες καλλιεργειών με ιδιαίτερες θρεπτικές απαιτήσεις όπως η δεντροκομία, η αμπελουργία και τα κηπευτικά.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ NP2O5K2OMgOSBZnFe
Nitrophoska® 15+15+15 151515-5---
Nitrophoska® perfect 15520280,020,01-
Nitrophoska® special 121217280,020,01-
Nitrophoska® super 2051035-0,10,3
Nitrophoska® με Βόριο 20510350,30,10,3
Θρεπτικά στοιχεία %

Ιδιότητες

Το είδος και η μορφή των θρεπτικών στοιχείων επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη και την παραγωγή των φυτών. Τα περισσότερα είδη φρούτων, τα λαχανικά, το αμπέλι, ο καπνός και τα ανθοκομικά είδη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο Χλώριο (Cl).
Τα λιπάσματα της σειράς Nitrophoska® S περιέχουν Κάλιο υπό την μορφή θειικού Καλίου, είναι ελεύθερα χλωρίου (Cl<2%) και χαρακτηρίζονται από χαμηλό δείκτη αλατότητας που καθιστά ιδανική την χρήση τους σε εδάφη με προβλήματα αλατότητας και ευαίσθητες καλλιέργειες.

Δράση

Η σειρά Nitrophoska® S έχει αναπτυχθεί με κριτήριο τις ειδικές απαιτήσεις της δεντροκομίας, της αμπελουργίας, των κηπευτικών, και της ανθοκομίας ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία για την ομαλή θρέψη και ανάπτυξη τους, χωρίς τη ζημιογόνο επίδραση του χλωρίου. Η χρήση τους στις βασικές λιπάνσεις μειώνει τις απώλειες φυτρωτικότητας των ευπαθών στο χλώριο σπόρων, ενώ η επιφανειακή εφαρμογή τους, προφυλάσσει τα φυτά από πιθανό stress αλατότητας ειδικά κατά τα αρχικά στάδια ανάπτυξής τους. Παράλληλα η λίπανση με Nitrophoska® S προάγει την παραγωγή οργανικών οξέων και αρωματικών ουσιών, βελτιώνοντας τα φαινολογικά και γευστικά χαρακτηριστικά των φρούτων και λαχανικών, εξασφαλίζοντας υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή.

Χρήση

Η σειρά Nitrophoska® S περιλαμβάνει προϊόντα ιδανικά για την ισορροπημένη θρέψη των ειδικών αλλά και των υψηλών σε απαιτήσεις θρεπτικών στοιχείων καλλιεργειών. Η περιεκτικότητα αλλά και η μορφή των θρεπτικών στοιχείων είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις αυτών των καλλιεργειών αλλά και κάθε καλλιέργειας ευαίσθητης στην παρουσία χλωρίου.

Κυριότερα πλεονεκτήματα

  • Αύξηση της παραγωγής σακχάρων, αμύλου και πρωτεΐνης στους καρπούς
  • Αύξηση της περιεκτικότητας σακχάρων στα φρούτα,τα σταφύλια και γενικότερα σε όλους τους καρπούς
  • Βελτίωση των ποιοτικών και γευστικών χαρακτηριστικών
  • Αύξηση της παραγωγής και της περιεκτικότητας του αμύλου στις πατάτες
  • Βελτίωση της συντηρησιμότητας των φρούτων και των κηπευτικών λόγω μικρότερης συσσώρευσης νερού στους ιστούς
NITROPHOSKA® S